Marcelis Heymans

± 1494 - 11 november 1554

Genealogie
Schuttelaars

Marcelis Heymans

Literatuur
GAH OA a5; SP 1279 78r, 203r, 1280 135v, 1288 278v, 1300 195r, 1333 303v, 1345 153v, 1353 187v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 263.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

89v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Marcelis Heijmans, schepen van 's-Hertogenbosch 1534

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07327)
Zuylen

274. Marceli Heijmans

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 394

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271, 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 229, 372, 466

n: vermelding in een voetnoot