Jan Heym

1447 - 25 juni 1509

Genealogie
Schuttelaars

Jan Heym

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 94; SP 1314 75r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 204; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 267; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 33-34; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Heym' in: Taxandria 3 (1896) 23; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught' in: Taxandria 29 (1922) 9.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

74r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Johannes Heijm

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 32

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 412

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 392

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 163

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 39

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 270n, 465

Elly van Soelen-de Kam, 'Kasteel Maurick, zijn leenmannen, eigenaren en bewoners' in: In de ban van Vught (2007) 11

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 356

n: vermelding in een voetnoot