Jan Heym

1524 - 1592

Cp

Jan Heym

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 465; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 268.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Jan Heym

Literatuur
SP 1389 193v, 1390 248v, 1392 461v, 1403 100r, 135v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 267-268; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Heym' in: Taxandria 3 (1896) 23.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Heijm, schepen van 's-Hertogenbosch 1579

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07348)
Zuylen

329. Johis Heijm

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 130, 215

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 66, 239, 262, 267, 268, 269, 274, 275

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 57, 57n, 70n, 167, 249n

A. van Sasse van Ysselt, 'Genealogische fragmenten : Heym' in: Taxandria (1896) 23

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 121, 121n, 122, 132n, 141, 219n, 221, 222n, 441, 465

n: vermelding in een voetnoot