Ghysbert Heym

± 1502 - Luik 14 december 1586

Genealogie
Schuttelaars

Ghysbert Heym

Literatuur
DE RIDDER-SYMOENS, Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 I-II (Leiden 1978-1980) nr. 731; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 573; PB 418rv; SP 1314 75r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 203; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 267-268; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 159; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught' in: Taxandria 29 (1922) 9-10.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Ghijsbertus Heijm

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Gijsbert Heijm, schepen van 's-Hertogenbosch 1536

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07344)
Zuylen

279. Ghisberti Heijn

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 454

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 393

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271, 272, 273, 274

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 268

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 125n, 132n, 137n, 142n, 167, 226, 245, 279, 349, 357, 388, 441, 465

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333n

Taxandria IX (1902) 95

n: vermelding in een voetnoot