Arnt Heym

? - mei 1612

Cp

Arnt Heym

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 268; Schuttelaars, Heren van de Raad, 465.
2.sH, R 1856, f 163, 24 april 1621.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 67, 77

n: vermelding in een voetnoot