Cornelius Heyen

Bichelaer, van den

171. Heyen, Cornelius - (presbiter de Oesterwijc)

Noten
1.GAH, RA 1210, fo.128v, fo.388v (1439/40), RA 1218, fo.321v (11 jan.1448), RA 1227, fo.480r (1456/57), RA 1231, fo.139r (1460/61), RA 1232, fo.374v (1462/63), RA 1234, fo.160v (1464), RA 1235, fo.102v (16 mei 1466), RA 1243, fo.149r (1473/74), RA 1246, fo.179r (1477), RA 1247, fo.67r (1 apr.1478), RA 1250, fo.293r (1480), RA 1253, fo.102r, 205v (1483/84), RA 1263, fo.303r-v (26 apr.1494); Van Rooij, Het oud-archief, II 471-472 nr.1701, vgl. 248 nr.914, 378 nr.1380, 379 nr.1382;
2.Juten, Consilium, 217, 223-224, 276; Bijsterveld, Laverend, I 212 nr.982; SAKO, THG Oist. 1, fo.214r (regest 114) (8 okt.1441); Bijlage II 207.5; Wils, Matricule, II 128 nr.161; ARAG, NDR I 1279 (regest 1327) (13 nov.1492).
3.GAH, RA 1234, fo.160v (22 nov.1464), RA 1238, fo.106v (20 juni 1469), RA 1246, fo.179r (12 mrt.1477), RA 1247, fo.67r (1 apr.1478), RA 1252, fo.517r (1482/83), RA 1268, fo.263r (1499/1500); Bijlage II 5.54, 5.63.1 (ontvangt 1 Rijnsgulden als legaat), 171.1 t/m 171.5, vgl. 264.74; SAKO, AGO 7, p.4r; Tabel 3.2, nr.41; Verwijzing naar akte 171.4: RVA 706, p.18 (regest 115); Mosmans vermeldt heer Cornelis al vanaf 1451 als notaris, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 188.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)