Gerardus van den Heuvel

's-Hertogenbosch 2 april 1717 - Velp 8 maart 1762 (44)

Kloosternaam: Henricus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Maria Monhemen. Gedoopt in Sint-Pieter op 2 april 1717. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit tussen 1 september 1736 en 31 augustus 1737 (Artes). Inkleding op 21 november 1737. Ontvangt mindere orden te Brugge op 22 september 1741 (woont in dit bisdom). Wordt aldaar tot subdiaken gewijd op 23 september 1741; tot diaken aldaar op 10 maart 1742 (woont in het bisdom). Eindexamen te Brugge in 1748 met graad van predikant en biechtvader. Jurisdictie te Gent in 1748 (woont in Antwerpen), 1750 (woont in Antwerpen), 1751 (woont in Gent), 1753 (woont in Antwerpen); jurisdictie in Antwerpen (1748-1755). Vicaris in Meersel in 1755-1758 en in Velp in 1758-1762. Sterft te Velp op 8 maart 1762.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 200, 444; 7 (1952), blz. 337-338, nr. 2362; 9 (1955), blz. 723; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 367.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

2187. HEUVEL, Gerardus van den

367
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 367
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 367

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 200, 444; VII (1952) 337-338; IX (1955) 723

n: vermelding in een voetnoot