afb. A.G. Schull

Antonius van den Heuvel

Veghel 10 januari 1803 - 's-Hertogenbosch 10 december 1864 (61)

Archief
Functies

Antonius van den Heuvel

Functies / onderscheiding(en)

  • Assistent te Best, 1828
  • Kapellaan te Schijndel, 1828
  • Kapellaan te 's-Hertogenbosch (St. Pieter), 1837
  • Pastoor te 's-Hertogenbosch (St. Pieter), 1840
  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 3 januari 1850
  • Lid St. Pieter conferentie
Genealogie
Schutjes

Antonius van den Heuvel

343
Noten
1.Door den ijver van dezen pastoor zijn neven de kerk opgerigt: in 1843 eene school voor jongens, die tot 1858 door broeders uit Maastricht bestuurd, in 1861 is opgeheven; in 1841 eene school voor meisjes, die vele jaren door religieuzen uit het gesticht Heeren te 's Bosch geleid wordt; en in 1847 de congregatie van jeongelingen, onder den titel van O.L.V. onbevlekt ontvangen, die in 1872 plegtig haar 25-jarig bestaan gevierd heeft.
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 343
Literatuur en bronnenpublicaties

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 43, 123, 124, 203-203, 209, 218, 220, 226, 266

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 343

n: vermelding in een voetnoot