afb.

Familie van den Heuvel

Rietstap

Van den Heuvel

229
J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 229-230
Literatuur en bronnenpublicaties

J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 229-230

B.v.S., 'Aanteekeningen betreffende de familie Van den Heuvel' in: Taxandria (1940) 230-238

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 51

n: vermelding in een voetnoot