Arnoldus Willelmi de Heusden

Bichelaer, van den

195. Heusden, Arnoldus Willelmi de

Noten
1.RANB, HCMM 4 (regest 52) (18 apr.1362); Bijlage II 81.4, 195.1, 195.2, 318.24; Hens e.a., Mirakelen, 332 nr.156 t/m 581 nr.364, 714 (index).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)