afb.

Familie Van Heusden

Artikelen
1969

W. de Vries

Van Heusden
De Brabantse Leeuw (1969) 188-191
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 61, 62

n: vermelding in een voetnoot