Jhr. Mr. Willem Cornelis van Heurn

's-Hertogenbosch 8 januari 1802 - 's-Hertogenbosch 8 november 1863 (61)

Functies

Willem Cornelis van Heurn

Functies / onderscheiding(en)

  • President rechtbank 's-Hertogenbosch
  • Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, 1814-1861
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1833
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 4 (1886) 60

Nederland's Adelsboek (1903) 85; (1995) 130

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 286

L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 222

n: vermelding in een voetnoot