Johan van Heurn

's-Hertogenbosch 6 maart 1751 - 's-Hertogenbosch 19 maart 1815 (64)

Encyclopedie van Noord-Brabant

Johan van Heurn

bron: prof. dr. Sassen in Varia Historica Brabant III

193
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 193
Genealogie
Mommers

Heurn, mr Johan van

Ned. Herv.

412
413
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 412-413
Sassen

Johan van Heurn

Den Bosch, 6 maart 1751 - 29 maart 1815
49
50
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 49-50
Artikelen
1970

Ferd. Sassen

HEURN Johan van
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 49-50
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 9, 51n, 109

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 159, 266

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 158, 232

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 19, 76, 79, 83

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 412-413

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 354

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 254, 299, 311-313

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 49-50

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 323

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVII

n: vermelding in een voetnoot