Johan van Heurn

's-Hertogenbosch 6 maart 1751 - 's-Hertogenbosch 19 maart 1815 (64)

Encyclopedie van Noord-Brabant

Johan van Heurn

bron: prof. dr. Sassen in Varia Historica Brabant III

193
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 193
Genealogie
Mommers

Heurn, mr Johan van

Ned. Herv.

412
413
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 412-413
Sassen

Johan van Heurn

Den Bosch, 6 maart 1751 - 29 maart 1815
49
50
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 49-50
Artikelen
1970

Ferd. Sassen

HEURN Johan van
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 49-50
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 9, 51n, 109

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 159, 266

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 388

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 158, 232

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 19, 76, 79, 83

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 412-413

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 354

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 254, 299, 311-313

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 49-50

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 323

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVII

n: vermelding in een voetnoot