afb. Anoniem, ca. 1705

Jan van Heurn

Rotterdam 22 december 1677 - 's-Hertogenbosch 11 augustus 1741 (63)

Brouwer, Meijer en Schellekens

54. Mr. Jan van Heurn

27
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 27-28
Genealogie
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

134
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 27-28

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 384

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 49

n: vermelding in een voetnoot