afb. Onbekend

Johan Hendrik van Heurn

's-Hertogenbosch 13 augustus 1716 - 's-Hertogenbosch 13 mei 1793 (76)

Brabantse biografieën

Johan Hendrik van Heurn (1716-1793)

geschiedschrijver over Brabant

63
64
65
66
Bronnen
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 'Ontginningen in Noord-Brabant bij de aanvang der 19e eeuw', in: Brabantia, 7 (1958), 124-125
J. van der Harst, De restauratie van het grote orgel in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1984, 9
O. Moorman van Kappen, 'Een achttiende-eeuwse dissertatie over de regalia in de Meierij van 's-Hertogenbosch', in: Th.E.A. Bosman e.a. (red.), Brabants recht dat is ..., Assen/Maastricht 1990, 209-216
J. Mosmans en A. Mosmans, Oude namen van huizen en straten van 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1907, 64
C. Peeters, De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage 1985, 59-67
Rijksarchief in Noord-Brabant, toegangsnr. 13.10. Een collectie papieren, afkomstig van de familie Van Heurn
F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810', in: Varia Historica Brabantica 3 (1969), 252-254, 264 en 311-313
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, 2, 's-Hertogenbosch 1900, 353-355, 488
Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Resoluties stadsregering A 114, archief Nederlandse Hervormde Gemeente 's-Hertogenbosch, inv.nr. 71
L.P.L. Pirenne in ’Brabantse biografieën’ 3 (1995) 63-67
Brouwer, Meijer en Schellekens

55. Mr. Johan Hendrik van Heurn

28
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 28
Encyclopedie van Noord-Brabant

Johan Hendrik van Heurn

193
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 193
Genealogie
Mommers

Heurn, mr Johan Hendrik van

Ned. Herv.

413
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 413
Noordbrabantse studenten

2164. HEURN, Joannes Henricus van

364
Literatuur
FORMSMA, De archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en der Leen- en Tolkamer in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch ('s-Gravenhage 1949) 31; GAHer/OA-A 188; KETNER, Album promotorum qui inde ab anno MDCXXXVI usque ad annum MDCCXVum in Academia Rheno-Trajectina gradum doctoratus adepti sunt (Utrecht 1936) 137; MOMMERS, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest I-II (Nijmegen 1953) 413; N.N., Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae (1636-1886) (Utrecht 1886) 138; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) VIII 760; VAN HEURN, Gedocumenteerde afstammingsstaat van het geslacht Van Heurn, 1960-1964; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 355; Van Zuylen.
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 364-365
Artikelen
1953

A.R.M. Mommers

Heurn, mr. Johan Hendrik van
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest II (1953) 413
 
1990

O. Moorman van Kappen

Een achttiende-eeuwse dissertatie over de regalia in de Meierij van 's-Hertogenbosch
Brabandts recht dat is... Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke universiteit Brabant.
Van Gorcum (Assen 1990) 209-216
 
1995

L.P.L. Pirenne

Johan Hendrik van Heurn (1716-1793) : geschiedschrijver over Brabant
Brabantse biografieën 3 (1995) 63-67
2014

Pen Van Heurn maakt foto van oud Den Bosch

Dertien nooit gepubliceerde boeken van Bossche schepen en griffier Van Heurn zien straks levenslicht.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 12 maart 2014 | 26-27
 
2016

Harry Boekwijt - Clemenkowff

Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch : Handschrift verschijnt na ruim twee eeuwen in druk
Bossche Kringen 2 (2016) 32-35
 
Boeken
1776

Johan Hendrik van Heurn

Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch : Eerste deel
Utrecht 1776
1776

Johan Hendrik van Heurn

Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch : Tweede deel
Utrecht 1776
1776

Johan Hendrik van Heurn

Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch : Derde deel
Utrecht 1777
1776

Johan Hendrik van Heurn

Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch : Vierde deel
Utrecht 1778
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 110, 117, 125, 246; 33 (2016) 17

Varia Historica Brabantica III (1969) 253, 264, 311

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 25, 78

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 19, 25

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 364-365

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 11, 97

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 43, 416

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 11

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14, 45, 53, 54, 56, 99, 101, 109, 111, 115, 132, 159, 160

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 13, 14, 16, 17, 116, 177, 195, 196, 197

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 4

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) VI, X, XII, 139, 159, 226

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 20

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 20, 23, 30, 31, 38, 44, 92, 114, 186, 204, 210, 232, 302; Bijdragen: 366, 370, 373, 376, 515, 547

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 413

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 79

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 8, 9, 10

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 4, 9

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 1

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 519, 520

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 11, 90, 90n, 91, 93, 106n

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 59, 63, 64, 65, 428

L.P.L. Pirenne, 'Johan Hendrik van Heurn (1716-1793)' in: Brabantse biografieën 3 (1995) 63-67

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 50, 60, 144, 187

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 13, 19, 25, 33, 45, 55

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 353

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 9n, 16, 61, 62, 62n, 114

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 131

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 34, 96, 97, 106, 111, 129, 142, 165, 174, 308, 346, 375

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIII

n: vermelding in een voetnoot