Frans van Heurn

's-Hertogenbosch 7 september 1717 - 's-Hertogenbosch 16 januari 1781 (63)

Genealogie
Mommers

Heurn, mr Frans van

Ned. Herv.

412
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 412
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 412

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIII, XXXIV

n: vermelding in een voetnoot