afb.

Familie Van Heurn

Bijleveld (1925)

Van Heurn

95
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 95
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 364-365

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 26, 77

Nederland's Adelsboek (1925) 265-267; (1929) 249-252; (1933) 238-241; (1937) 239-242; (1942) 503-508, 679; (1956) 107-112; 552; (1962) 19-24; (1968) 17-24; (1975) 147-154; (1983) 176-183

Nederland's Adelsboek: Historisch gedeelte I (1925) 95; II (1930) 97

Varia Historica Brabantica III (1969) 243, 245, 248, 253, 264, 293, 299, 311-313

n: vermelding in een voetnoot