Herman van Heumen

1548 - 14 april 1618

Cp

Herman van Heumen

Noten
1.sH, R 1518, f 194, 21 februari 1618.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 195.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 383; Aarts, De Leemputten; regentengeslacht uit 's-Hertogenbosch DBL 33 (1984) 167-186, 170.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

2161. HEUMEN, Henricus van

364
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 364
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

97
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Herman van Heumen, 's-Hertogenbosch 1587

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07356)
Zuylen

345. Hermani ab Huemen

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 364

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 383

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276, 277, 278

n: vermelding in een voetnoot