Henrick van Heumen

1583 - 1651

Cp

Henrick van Heumen

Noten
1.Genealogie van Cleys Oem, www.historischbarendrecht.nl (geraadpleegd 13 februari 2014); Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 384; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 2161.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

100
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van Heumen, schepen van 's-Hertogenbosch 1608

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01133)
Zuylen

368. Henrici ab Heumen

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276

n: vermelding in een voetnoot