afb. Gustav Altmöller, 1740-1770

Willem van Hessen-Philipsthal

Philipsthal 29 augustus 1726 - Philipsthal 8 augustus 1810 (83)

Militair gouverneur onder Staats gezag 1791-1794
Koolemans Beijnen

Willem Hessen-Philippsthal

738
739
740
Bronnen
Bosscha, Neêrlands Heldendaden te Land, naamregister op Ernst, Frederik en Willem van Hessen-Philippsthal
Kesman, 'Herinneringen uit het beleg van 's Bosch' in: De militaire Spectator 1835
De Fonseca, La Haye par un habitant (La Haye 1853) II, 368
F.H.A. Sabron, De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (Breda 1892) I, 222 v.v., ook de vooraf daarin aangegeven werken betreffende het beleg van den Bosch en de verdere krijgsverrichtingen in het jaar 1794
F. de Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd (Schiedam 1887), I, 348, 349
H.T. Colenbrander, Gedenkstukken, I, 489
Verder uit Almanachs de Gotha, Naamregisters der Heeren militaire officieren en welwillend verstrekte inlichtingen van het rijks- en het krijgsgesch.-archief.
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 4 (1918) 738-740
Mommers

Hessen-Philipsthal, Willem landgraaf van

Ned. Herv.

410
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 410
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 36

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 167, 176

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 107-108

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 445

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 38, 103

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 410

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 20

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 233

n: vermelding in een voetnoot