afb. Hesselt van Dinter

Andries Hessels

's-Hertogenbosch 1544'45 - Alkmaar 21 september 1600

Genealogie
Noordbrabantse studenten

2142. HESSELS (Hessels van Dinther), Andreas (Andries)

362
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 362
Schuttelaars

Andries Hessels

Literatuur
BOSMAN, ''Indien de deugd op aard ook nu nog luister teelt...'. Biografische schets van Andries Hessels, diplomaat en raadsheer' in: Th.E.A. Bosman e.a. ed., Brabants recht dat is ... : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant (Assen en Maastricht 1990); BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 2142; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 627; SP 1340 298r, 1342 22r, 1402 144r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 65.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Artikelen
2008

mr. G. Chr. Kok

mr. Andries Hessels van Dinter (1544-1600)
Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 26-37
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 362

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 77

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 85, 86

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 26-37

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13, 13n, 14n, 18n, 31n, 37, 38, 42, 46, 49, 49n, 53, 55, 56, 57, 57n, 59, 60, 61, 64, 65, 79n, 81, 85n, 88, 97, 113, 127, 127n, 130, 132, 133, 134, 135, 135n, 136, 146, 182, 183, 194, 206, 219, 232, 255, 256, 257, 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 150n, 168, 169, 185, 197, 268, 268n, 269, 270, 311, 347, 360, 361n, 465

n: vermelding in een voetnoot