afb. 18 augustus 2014

Theo van Herwijnen

Titel
Bron
Borzo - kunsthandel en familie (I) : Van Itali naar Nederland
Borzo - kunsthandel en familie (II) : De firma in andere handen
Sturm meergenaamd Stierum
Artikelen
1987

Th.P.J. van Herwijnen

Het huizenkohier van Empel uit 1748
Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant 2 (1987) 119-120
1989

Th.P.J. van Herwijnen

Afgegeven ontlastbrieven te Empel
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 4 (1989) 157
Bossche Kringen
2017

Bernardina Vrijdag, een Bossche vondeling

Op 30 november 1874 verklaart Matthias Spaenij, muzijkmeester in tegenwoordigheid van twee getuigen,met name Lambertus Franciscus Schiebergen, adjunct-commies ter stadssecretarie en Antonius Johannes van Oort, controleur der Godshuijzen, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Hertogenbosch, dat op vooreergisteren (27 november), een kind is gevonden van het vrouwelijk geslacht, om half zeven uur des avonds op de stoep der huizinge staande in de Choorstraat alhier, wijk F honderd zestien. Het kind is vermoedelijk veertien dagen oud. Het zal Bernardina Vrijdag genoemd worden en door het armbestuur alhier in het ziekengasthuis worden opgenomen. Na de vondst wordt het stil rond Bernardina Vrijdag. Zij is later niet terug te vinden in de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van 's-Hertogenbosch. Dankzij de berichten over de vondeling in de kranten zijn we veel meer te weten gekomen over Bernardina. Zij blijkt door haar grootmoeder vanuit Rotterdam naar 's-Hertogenbosch te zijn gebracht. Namen van moeder en grootmoeder van de vondeling worden niet in de krant vermeld, maar wl in het vonnis van de arrondissementsrechtbank, waarbij de grootmoeder wordt veroordeeld tot 21 dagen gevangenisstraf.
Theo van Herwijnen | Bossche Kringen (2017) 10-13