Johannes Herpt

Bichelaer, van den

175. Herpt, Johannes filius Offrani de

Noten
1.Bijlage II 175.1; AAB I, III.C.17 (regest 292) (17 okt.1360), III.C.18 (regest 294) (13 juni 1361), III.C.20 (regest 296) (23 nov.1361); RANB, HCMM 6 en 7 (regesten 53 en 54) (30 apr.1362), 8 (regest 72) (24 mei 1363); RANB, KH 2 (regest 12) (12 nov.1362); GAH, RA 1182, p.682 (28 sept.1401).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)