Goyaert van Herlaer

1594 - 14 december 1652

Cp

Goyaert van Herlaer

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 2109; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 413 en 431.
2.DBL 46 (1997) 234.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

2109. HERLAER, Godefroy (Goyart) van, alias van HALDER

359
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 359
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 359

n: vermelding in een voetnoot