afb.

Familie Herlaer

Literatuur en bronnenpublicaties

B.v.S., 'Aanteekeningen betreffende de familie Herlaer (Van Halder)' in: Taxandria (1939) 113-117

n: vermelding in een voetnoot