Ghysbert Herinck

± 1476 - 1547

Adriaenssen

Herincx, in olie, zeep, verf en bankzaken

26
27
Noten
1.Albertus Cuperinus, „Die chronick vander vermaerder ende vromer stadt van Tsertogenbosch, in corte van Henricus die eerste, Hertoge van Brabant, tot Philippus van Oestenryck, Coninc van Engelant ende Hertoge van Brabant”, in: C.R. Hermans, Verzameling van kronyken betrekkelijk de stad en meierij van 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1846) 127.
2.GAH, OSA 218, ff CCIX, CCXIII, 22 december 1546.
3.GAH, Geefhuis 418, rekening Sint-Jansjaar 1513-1514, ongef.: betaling aan Gysbrecht Herincxs voor weggeld. Anton Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving, 1500-1580 (Nijmegen, 1998) 321.
4.GAH, OSA 4850, extract uit de rekening van Ghysbrecht Herincx c.s. Bamisjaar 1542-1543; Extract uit de rekening van dezelfden, Remijsjaar 1539-1540. Schuttelaars, Heren van de raad, 464.
5.GAH, R 1341, f 90, 17 oktober 1543.
6.C.R. Hermans, „Bijvoegsels en uitbreidingen voorkomende in de vermeerdere en vervolgden kronyk van Aelbertus Cuperinus”, in: C.R. Hermans, Verzameling van kronyken betrekkelijk de stad en meierij van 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1846) 254.
7.GAH, R 1276, f 94, 7 december 1505. R 1304 f 198, 7 januari 1526. R 1305, f 135v, in prefesto ascensionis domini 1526.
8.GAH, R 1305, ff 37, 37v, 20 december 1525.
9.GAH, R 1311, f 137v, 15 april 1529.
10.GAH, Geefhuis 429, rekening Bamisjaar 1558-1559, § Ontvangsten uit testamenten.
11.GAH, OSA 2426, f 386v, 1541. R 1412, f 36, 26 februari 1571. J.Th.M. Melssen, „Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw”, De Brabantse Leeuw, XXIV (1975) 156.
12.C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1912) 30.
13.GAH, R 1393, f 358, 12 maart 1549.
L.F.W. Adriaenssen, 'Herincx, in olie, zeep, verf en bankzaken' in: De Brabantse Leeuw 55 (2006) 26-27
Genealogie
Schuttelaars

Ghysbert Herinck

Literatuur
SP 1276 94r, 1304 198r, 1305 135v, 1311 138r, 1341 90r; SR 1547.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

L.F.W. Adriaenssen, 'Herincx, in olie, zeep, verf en bankzaken' in: De Brabantse Leeuw 55 (2006) 26-33, 102-108, 169-176 en 195-202; 56 (2007) 13-22

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 321n, 464

n: vermelding in een voetnoot