Rodolphus (Ketken) de Herende

Bichelaer, van den

174. Herende, Rodolphus (Ketken) de

Noten
1.GAH, RA 1187, fo.415v (18 mei 1412), RA 1188, fo.339v (1 febr.1414), RA 1190, fo.151r, fo.197r (1416/17), RA 1191, fo.233r (1419/20), RA 1192, fo.291r (1421), fo.531r (1422), RA 1194, fo.310r (4 aug.1424), RA 1196, fo.82v (29 nov.1426), vgl. 1175, fo.214r (1469/70); Van Rooij, Het oud-archief, II 36-37 nr.121; Vgl.: Hens e.a., Mirakelen, 358 nr.184 (28 juli 1383: her Jelys Cetken, Sente Cornelys pape (= heer Gielis Cetken, rector van de St.Corneliskapel), getuige bij een wonderverhaal in de St.Jan; Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 185 nr.1794 (14 okt.1448: Henricus Ketken, cler. Leod. dioc., bezitter van een gratia expectativa op een beneficie in de St.Jan).
2.Bijlage II 1.23, 5.28, 174.1 t/m 174.9, 238.11, 308.14, 382.30; Tabel 3.2, nr.9; OLVB 49, fo.29r; OLVB 52, band 1, fo.98v (1416/17).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 159, 174, 292, 324, 325, 411

n: vermelding in een voetnoot