afb.

Henricus Antonius Gerardus (Harrie) Hens

Waalwijk 18 juli 1905 - 's-Hertogenbosch 8 mei 1977 (71)

Functies

Functies / onderscheiding(en)

  • Rector Psychiatrisch Ziekenhuis 'Reinier van Arkel',
  • Archivaris van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 7 september 1945
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Literatuur en bronnenpublicaties

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 19, 34, 229

n: vermelding in een voetnoot