afb. Peter-Jan van der Heijden

Hendrik I

1165 - Keulen 1235

Encyclopedie van Noord-Brabant

Hendrik I, hertog van Brabant

178
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 178
Artikelen
1908

Georges Smets

Henri I duc de Brabant 1190-1235
Lamertin (Bruxelles 1908)
 
1981

J. Staes

Hendrik I van Brabant. De Strijdvaardige
in: Het Gulden Vlies : 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1981) 5-8
 
1985

G.M. van der Velden

Hendrik I, hertog van Brabant, en zijn betrekkingen met de Abdij van Berne vr en na het jaar 1200
Met gansen trou 35 (1985) 33-36
 
1999

R. Rutte

Stedenpolitiek en stadsplanning door Hendrik I van Brabant, 1184-1235
in: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
Noordbrabants historisch jaarboek 16 ('s-Hertogenbosch 1999) 9-32
 
2000

Henny Molhuysen

Uit de geschiedenis van Hertogdom Brabant. Gelre.
Uyt den Bogaert 40 (2000) 6-8
 
2003

Remco Sleiderink

De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven 1106-1430
Prometheus (Amsterdam 2003)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 280; III. 240

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 29, 156, 158, 162, 168, 200, 208, 222, 249

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 21, 329, 359

n: vermelding in een voetnoot