Jacob van der Helst

's-Hertogenbosch 20 december 1680 - 23 juni 1742 (61)

Brouwer, Meijer en Schellekens

52. Jacob van der Helst

26
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 26-27
Genealogie
Noordbrabantse studenten

2064. HELST, Jacobus van der

355
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 355
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 355

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 26-27

n: vermelding in een voetnoot