Godefridus Hels

Bichelaer, van den

173. Hels, Godefridus - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1191, fo.172v, fo.477r (1418/19), RA 1192, fo.198r (1420/21), RA 1196, fo.24v (4 jan.1427), RA 1197, fo.310v (20 febr.1426), RA 1239, fo.278r (6 mei 1470); Bijlage II 5.46, 14.28, 14.27, 14.39.1, 14.40, 14.42, 173.1, 173.2, 223.27, 236.18, 236.19.1, 264.49, 310.10, 400.3; Hens e.a., Mirakelen, 481 nr.273; OLVB 52, band 1, fo.76r (1412/13); OLVB 49, fo.13v, fo.30v; APB, St.Jan II, Obituarium, p.287; THG 1350 (7 aug.1404), 1681 (12 aug.1424), 1682 (idem) 1691 (17 jan.1425), zie ook 2491 (31 dec.1462); RANB BS 1012 (1404-1448); GAH, RVA 4 (1439-1445), transcriptie 11, zie ook 6, 21 en 35; Van Rooij, Het oud-archief, II 195-196 nr.720, zie ook 469 nr.1692.
2.Jacobs, Justitie, 263; GAH, RA 1204, fo.86r (1433/34), RA 1206, fo.1r (3 okt.1435), fo.19v (3 dec.1435), fo.136v (7 jan.1436), fo.137v-138r (11 jan.1436), fo.172v (8 apr.1436), fo.195r (7 juli 1436), RA 1209, fo.8r (1438), RA 1212, fo.41r (1442), RA 1213, fo.146r (1442), RA 1226, fo.82v (1456), fo.461v (1455/56), RA 1234, fo.136v-137r (1464/65), RA 1239, fo.278r (6 mei 1470), RA 1261, fo.529r (1491), RA 1265, fo.27v (1496), RA 1268, fo.58r (4 juli 1500). Bijlage II 246.28, 273.1, vgl. 420.16; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 380-383.
3.Keussen, Die Matrikel, I 331 nr.19; Bijlage II 14.21, 14.37, 173.42, 173.43, 173.44, 173.45, 215.2, 269.17 t/m 269.24, 303.1, 313.12.1; RANB, SET 2, nr.XCI (11 juli 1441); Tabel 3.2, nrs.22, 26, 28, 31, 32, 35 en 36; "Meester" vóór 1470, zie: GAH, IVR 406 (1455/56); GAH, RA 1235, fo.117v (30 sept.1466).
4.GAH, IVR 406 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1455/56; GAH, RVA 759 (1469/70), 769 (1479/80); GAH, GG 509 (1454/55), 601 (1472/73), 603 (1474/75), 608 (1479/80); OLVB 52, band 2, fo.232v (1447/48), fo.183r, fo.186r (1460/61), fo.342r (1468/69), band 4, fo.14v (1469/70), fo.116r (1473/74), band 4bis, fo.181v (1481/82), fo.226r, fo.228r (1482/83), fo.177v (1489/90); GAH, RA 1235, fo.117v (30 sept.1466); GAH, Coll.LK2, Momberschap etc. (3 sept.1462); Bijlage II 14.21, 173.42, 173.43; Bormans, Répertoire", 15; Andere verwijzingen naar notariële akten: RANB, SET 2, nrs.LXIIII (4 apr.1476), LXXI (5 apr.1476), LXXIII (18 apr.1476), XCI (11 juli 1441), en CIII (18 apr.1476); Van der Velden, "Het 15de-eeuwse jaargetijdenboek", 67; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 40; RANB, SCO 1, fo.30r-v (10 dec.1464); GAH, RVA 706, p.38 (regest 706) (3 dec.1466); GAH, RA 1243, fo.376v (16 juni 1474), RA 1250, fo.463r (2 mei 1481); Bijlage II 37.2.2, 52.6.1, 236.3; Door meester Goyart gecollationeerde afschriften: OLVB I (23 apr.1485); APB, St.Jan I, akte van de bisschop van Luik d.d. 23 apr.1485.
5.Bijlage II 173.14 t/m 173.21, 173.24, 173.54.3, 173.57, 173.63; RANB, SCO 1, fo.30r-v (10 dec.1464); OLVB 49, fo.15v, fo.32v; OLVB 52, band 3, fo.49v (1451/52), band 4bis, fo.310r (11 april 1485); GAH, RA 1233, fo.166r (1464), RA 1261, fo.347r (12 mei 1492); Van Dijck, De Bossche optimaten, 68.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

68v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Signet Godefridus Hels

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 68

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 379

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot