Michael van Helder

's-Hertogenbosch ? - Sint-Truiden 7 januari 1757

Kloosternaam: Lambertus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Franciscus en Anna Maria de Biese. Gedoopt in Sint-Jan. Inkleding op 14 januari 1720; ontvangt tonsuur en mindere orden te Roermond op 18 september 1722; tot subdiaken gewijd aldaar op 19 september 1722. Tot diaken gewijd te Brugge op 18 september 1723 (woont in het bisdom); tot priester gewijd te Mechelen op 24 februari 1725 (woont te Mechelen). Geestesziek (Sint-Truiden, 1755). Sterft zonder jurisdictie in Sint-Truiden op 7 januari 1757.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 423, nr. 2991.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 423

n: vermelding in een voetnoot