afb.

Laurentius Johannes Baptista van Heijst

Waalwijk 8 februari 1812 - 's-Hertogenbosch 4 augustus 1880 (68)

Genealogie
Kwartierstatenboek

Van Rijckevorsel-Van Heyst

134
L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociteitsleven 1789-2019 (2019) 285

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327, 343

L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134

n: vermelding in een voetnoot