afb. Felix Janssens, 15 mei 1991

Petrus Johannes Martinus Jacobus Maria (Peter-Jan) van der Heijden

's-Hertogenbosch 14 juli 1947 - 's-Hertogenbosch 20 februari 1999 (51)

Genealogie
Titel
Bron
Tenslotte... : Watersnood-evacué's in 's-Hertogenbosch
Ons landts op dat eynde
De historische ramen in het trappehuis : achtergronden en verklaring
's-Hertogenbosch 1938-1953 : Korte kroniek van oorlog, bevrijding en wederopbouw
Titel
Bron
De laatste honderd jaar: 's-Hertogenbosch na 1874
Bossche Bouwstenen I (1978) 123-135
De Bossche goud- en zilversmeden
Bossche Bouwstenen II (1979) 31-44
De Bossche goud- en zilversmeden
Bossche Bouwstenen III (1980) 114-125
Op weg naar vrijheid en gelijkheid
Bossche Bouwstenen IV (1981) 3-12
De gotische Sint Jan
Bossche Bouwstenen V (1982) 3-17
De gebouwen en de mensen : Kloosters en kloosterlingen in het Bossche stadsbeeld
Bossche Bouwstenen VI (1983) 86-96
De katholieke emancipatie en daarna : Kloosters en kloosterlingen in 's-Hertogenbosch in de 19e (en 20e) eeuw
Bossche Bouwstenen VI (1983) 120-140
De Afdeling Orthen
Bossche Bouwstenen VII (1984) 3-19
Vlak voor de drempel; enige initiatieven met betrekking tot handel en nijverheid in 's-Hertogenbosch in het midden van de negentiende eeuw
Bossche Bouwstenen VIII (1985) 29-37
De Gruyter; een Bosch' bedrijf
Bossche Bouwstenen VIII (1985) 57-69
Artikelen
1999

Jan Kleijne

In memoriam Peter-Jan van der Heijden
KringNieuws 2 (1999) 4
 
1999

Frans van Gaal

Klantgericht avant la lettre : Herinneringen aan Peter-Jan van der Heijden
Bossche Bladen 2 (1999) 39-41
1999

Niek van Meeuwen

In memoriam Peter Jan van der Heijden
Uyt den Bogaert 29/30 (1999) 1-4
 
Boeken
1979

Peter-Jan van der Heijden

Dagboek 1629
Hecht b.v. | 's-Hertogenbosch 1979
 
1981

Peter-Jan van der Heijden : Henny Molhuysen

Kroniek van 's-Hertogenbosch : acht eeuwen stadsgeschiedenis
Hecht b.v. | 's-Hertogenbosch 1981 | ISBN 90-70384-06