afb.

Marcell Charles Antoon (Marcel) van der Heijden

Oirschot 21 april 1931

M.C.A. (Marcell) van der Heijden is een zoon van de in Duizel geboren Marcelis van der Heijden, directeur, vanaf de oprichting in 1911 af, van de voormalige co÷peratieve stoomzuivelfabriek St. Odulphus te Oirschot, en Maria Messing, geboren in Eindhoven maar opgegroeid in Oirschot. Van der Heijden studeerde Nederlands en geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1960 op de uitgave van zeventiende-eeuwse teksten, de Madrigalia van Johannes Stalpaert van der Wiele. Hij was leraar aan het Theresialyceum en Avondlyceum te Tilburg, directeur van de middelbare meisjesschool Regina Coeli en van het Maurick College te Vught en laatstelijk rijksinspecteur Algemeen Voortgezet Onderwijs, eerst te Hengelo (O.), later in Arnhem (tot zijn VUT in 1991). Zijn bekendste publicatie is het 25-delige Spectrum van de Nederlandse letterkunde, dat in verschillende edities verscheen van 1967 tot 1972 en dat hij redigeerde in samenwerking met zijn echtgenote dr. P.E. (Nel) Rogier. Hij werkte en werkt mee aan boeken (onder andere Geschiedenis van Noord-Brabant onder redactie van H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 3 delen, 1996-1997), tijdschriften (onder andere Brabantia en Bossche bladen) en naslagwerken (onder andere het Biografisch Woordenboek van Nederland). In 2006 verscheen van zijn hand Geschiedenis van de Brabantse Letterkunde, een publicatie over het literaire leven van Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw en over de toponiemen van de (oude) gemeente Oirschot. Hij woont in Vught.
Wikipedia 2014
Bossche Bladen
1999

Marcel van der Heijden

Wie schrijft blijft
Bossche Bladen 1 (1999) 34-35
2000

Marcel van der Heijden

De slag van Lekkerbeetje
Bossche Bladen 1 (2000) 2-7
2002

Marcel van der Heijden

Van St(r)aatswege : De Peperstraat
Bossche Bladen 4 (2002) 122-123
2003

Marcel van der Heijden

Van St(r)aatswege : Weversplaats, Volderstraatje, Verwersstraat, Lange en Korte Putstraat (I)
Bossche Bladen 1 (2003) 24-25
2003

Marcel van der Heijden

Van St(r)aatswege : Weversplaats, Volderstraatje, Verwersstraat, Lange en Korte Putstraat (II)
Bossche Bladen 2 (2003) 48-49
2003

Marcel van der Heijden

Van St(r)aatswege : De Oude Dieze, met het Raamstraatje
Bossche Bladen 3 (2003) 89-90
2004

Marcel van der Heijden

Triniteitstraat
Bossche Bladen 1 (2004) 32-34
2004

Marcel van der Heijden

Hekellaan
Bossche Bladen 2 (2004) 56-57
2004

Marcel van der Heijden

Parade en Cavaleriestraat
Bossche Bladen 3 (2004) 95
2004

Marcel van der Heijden

Wederom: Triniteitstraat
Bossche Bladen 4 (2004) 118-119
2005

Marcel van der Heijden

Mortel
Bossche Bladen 3 (2005) 78-79
2005

Marcel van der Heijden

Beurdsestraat, Oud Bogardenstraatje en Paradijsstraatje
Bossche Bladen 4 (2005) 138-139
2006

Marcel van der Heijden

Oude Hulst en Papenhulst
Bossche Bladen 1 (2006) 15-16
2006

Marcel van der Heijden

Kerkstraat, Kolperstraat en Ridderstraat
Bossche Bladen 2 (2006) 55-56
2006

Marcel van der Heijden

Markt, Schapenmarkt en Pensmarkt
Bossche Bladen 3 (2006) 119-120
2007

Marcel van der Heijden

Begijnstraatje en Stoofstraat
Bossche Bladen 1 (2007) 9-10
2007

Marcel van der Heijden

Snellestraat, Postelstraat, Capucijnenpoort
Bossche Bladen 2 (2007) 56-57
2007

Marcel van der Heijden

Via Lamstraatje naar Uilenburg en Gasthuispoort
Bossche Bladen 3 (2007) 89-90
2008

Marcel van der Heijden

De Kruisstraat
Bossche Bladen 1 (2008) 24-25
2008

Marcel van der Heijden

Lepelstraat
Bossche Bladen 2 (2008) 47-48
2008

Marcel van der Heijden

Sporen van kloosters in de binnenstad
Bossche Bladen 3 (2008) 103-104
2008

Marcel van der Heijden

Sporen van kloosters in de binnenstad (II)
Bossche Bladen 4 (2008) 146-147
2009

Marcel van der Heijden

Kerken en kapellen in straatnamen binnenstad
Bossche Bladen 1 (2009) 13-15
2009

Marcel van der Heijden

Achter de Tolbrug, Tolbrugstraat en Haven
Bossche Bladen 2 (2009) 50-52
2009

Marcel van der Heijden

Waterstraat en Korte Waterstraat
Bossche Bladen 3 (2009) 92-94
2009

Marcel van der Heijden

Fonteinstraat en Krullartstraat
Bossche Bladen 4 (2009) 123-124
2010

Marcel van der Heijden

Rozemarijnstraatje
Bossche Bladen 1 (2010) 24-25
2011

Marcel van der Heijden

Trienentraai of Trierentray : Kluis of toch laken?
Bossche Bladen 1 (2011) 29
Literatuur en bronnenpublicaties

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 9

Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 267; 17-18 (2000-2001) 312, 343

n: vermelding in een voetnoot