afb.

Hendrik van Heeswijk

's-Gravenhage 25 september 1872 - 's-Gravenhage 11 december 1945 (73)

Architect van de restauratiewerken aan de Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
Hij restaureerde een groot gedeelte van het priesterkoor, de straalkapellen en de Sacramentskapel.
Functies

Hendrik van Heeswijk

Functies / onderscheiding(en)

  • Architect
  • Ridder in de Orde van de H. Paus Silvester, 1922
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (zilver), 16 juli 1934
Kanselarij der Nederlandse Orden
Overige Buitenlandse Orden
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
H. Paus Silvester
Ridder
1922, 24 februari
Peeters

Hendrik van Heeswijk

94
Noten
159.F.J. van Lanschot, ‘Hendrik van Heeswijk †, september 1947’, HPG 1944-1947, 106-109; W. Martin, Herleefde Schoonheid, 25 jaar Monumentenzorg in Nederland 1918 - 10 mei - 1943, Amsterdam 1943, 19.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 94
Artikelen
1947

F.J. van Lanschot

Hendrik van Heeswijk †
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1947) 106-109
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 78, 80, 81, 84, 90, 94, 97, 133, 140, 152

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 395

n: vermelding in een voetnoot