Peter Aertzn van Hees

1544-1546 - 29 november 1616

Cp

Peter Aertzn van Hees

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 439.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)