Aert Peeterss. van Hees

1571 - 8 januari 1627

Cp

Aert Peterzn van Hees

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 439.
2.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 375.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Ten Cate

Aert Peeterss. van Hees

Geadmitteerd op 9 maart 1592 door de Souvereine Raad van Brabant te Brussel

2663 Minuutakten. 1592-1611. 1 band.
De notarile archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 121, 443
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

106
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 375

n: vermelding in een voetnoot