afb. Bastiaan de Poorter, 1833

Wolterus Joannes Heeren

's-Hertogenbosch 24 februari 1753 - 's-Hertogenbosch 10 september 1838 (85)

Duijvendak

Waltherus Johannes Heeren

315
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 315-316
Functies

Wolterus Joannes Heeren

Functies / onderscheiding(en)

  • Lid sociëteit Amicitia, 1810
  • Vice-president Commissie van Weldadigheid te 's-Hertogenbosch, 1815 (pj)
Genealogie
Mommers

Heeren, Walterus Johannis

R.K.

407
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 407
Afbeeldingen
  • 29 november 1832
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 285

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 304, 315-316

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 67, 219

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 95, 178

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 407

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 224

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXIX, XXX

n: vermelding in een voetnoot