Gerit Dircx 's Heeren
*

Elisabeth Marten Moens
*

Marten 's Heeren
* 1525'26
† 1 januari 1578
Maria Henricx Kemp
*