afb. Anoniem

Johannes Godefridus Heeren

's-Hertogenbosch 22 september 1715 - 's-Hertogenbosch 21 november 1801 (86)

Duijvendak

Johannes Godefridus Heeren

315
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 315
Functies

Johannes Godefridus Heeren

Functies / onderscheiding(en)

  • Graankoopman
  • Regent van het Roomse Armenweeshuis
Genealogie
Mommers

Heeren, Johannes Godefridus

406
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 406
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 315

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 406

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 86

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 114

A. van Sasse van Ysselt, 'De wordingsgeschiedenis van het Roomsch Armen-weeshuis te Den Bosch' in: Taxandria X (1913) 3-12, 71-85

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 341, 357; II (1910) 193

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 521n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 92

n: vermelding in een voetnoot