Henrick Heeren

1527'29 - 1598

C÷p

Henrick Heeren

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 464; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 424; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 371.
2.Schuttelaars, Heren van de Raad, 500; BHIC, toegang 1232, R3 en R5.
Wim C÷p, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Henrick Heeren

Literatuur
BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 2095; GAH OA c149; MUL, Matricule de l'universitÚ de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 508; SP 1412 241r; SR 1557; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 188.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Henrick Heeren

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 371-372

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 39, 201, 274, 275

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 67

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 36n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 205n, 221, 272, 277, 349, 382, 441, 464

n: vermelding in een voetnoot