afb.

Familie Van Heel

Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Jan Mosmans, 'Aanmaning om achterstalligen cijns' in: Taxandria (1940) 228-229

n: vermelding in een voetnoot