Willem de Hee

? - Maastricht op 20 mei 1697

Kloosternaam: Simon van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Adrianus en Dorothea Willems. Inkleding op 9 november 1670. Tot diaken gewijd te Mechelen op 13 april 1675; tot priester te Brussel op 3 april 1677 (woont dan te Tervuren). Jurisdictie te Roermond (1683, 1684, 1686). Woont te Velp in 1683-1684, te Maastricht in 1684-1688. Jurisdictie te Mechelen (1693, 1694). Sterft als predikant te Maastricht op 20 mei 1697.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 584, nr. 4253.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 584

n: vermelding in een voetnoot