Jacobus de Hee

? - Velp 19 juni 1706

Kloosternaam: Paulus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Adrianus en Dortothea Willems. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 21 januari 1667 (Artes). Inkleding op 21 september 1667; professie op 23 september 1668. Tot diaken en priester gewijd te Mechelen resp.op 2 april 1672 en 23 september 1673. Jurisdictie te Antwrpen (1702). Discreet te Velp in 1689-1690 en vicaris aldaar in 1705-1706; woont in Meersel in 1704. Sterft in Velp op 19 juni 1706.
Literatuur
Hilderbrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 444-445; 7 (1952), blz. 525, nr. 3789; Bots, Noord-brabantse studenten, blz. 348.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

2002. HEE (Hoe), Jacobus de

348
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 348
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 348

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 444-445; VII (1952) 525

n: vermelding in een voetnoot