Adrianus van Hee

1591 - Antwerpen 8 februari 1670

Kloosternaam: Paulus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn (broeder; van de Belgische en vanaf 1616 van de Vlaamse Provincie). Zoon van Joannes en Henrica Keys. Geboren rond 1591. Geprofest te Gent op 30 juni 1614. Gestorven te Antwerpen op 8 februari 1670.
Literatuur
Hildebrand, De Kapucijnen, 6 (1951), blz. 245, 249, 330; 7 (1952), blz. 525, nr. 3757.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VI (1951) 245, 249, 330; VII (1952) 525

n: vermelding in een voetnoot