Zeger van Hedel

± 1460 - 7 oktober 1529

Genealogie
Hermans

146. Segerus, fil. Joh. Godefridi de Hedel 1522

82
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 82
Schuttelaars

Zeger van Hedel

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 144; PB 280rv; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 9; SP 1306 381v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 151, 430; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 290; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 168, 452, 576.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

81v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Zeger van Hedel (zoon van Jan), schepen van 's-Hertogenbosch 1522

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07313)
Zuylen

250. Seger fil. Joh. Godi. de Hede (Hedel)

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

198. Zeger Jan Goyaerts van Heedel, 1529
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 551-556
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 368

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 249, 287, 397, 403n, 464

n: vermelding in een voetnoot