Jan van Hedel

? - laatste vermelding 1506

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Hedel

Literatuur
SP 1275 47rv, 311v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 464

n: vermelding in een voetnoot