Jan van Hedel

1445 - 1530

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Hedel

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 43 (1994) 142; ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch' in: De Brabantse Leeuw 34 (1985) 136; PB 10r, 23v, 44r, 78r, 98v, 258r; SP 1270 251r 428r, 1271 218v, 1276 231rv, 1296 182r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 431; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 577.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Johannes filius Godefridi de Hedel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zuylen

Johannis fil. Godefridi de Hedel

7
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 7
Artikelen
1994

L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 3 (1994) 142
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 267, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 273, 464

n: vermelding in een voetnoot