Jan van Hedel

1525'35 - 27 mei 1583

Cp

Jan van Hedel

Noten
1.Dit is de sterfdatum die de schrijver van het schepenprotocol opgeeft. Een ander handschrift vermeldt als sterfdatum 26 maart 1583.
2.Schuttelaars, Heren van de Raad, 464; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 455 en 598; sH, R 1847, f 414, 27 april 1567.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Jan van Hedel

Literatuur
GAH Retroacta burgerlijke stand, inv.nr. 2, 194r; PB 447v; SP 1418 1r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 357, 583.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 201, 266, 268, 274, 275

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 70n, 71n, 76n, 98

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 128, 130n, 133n, 141, 142n, 248, 276, 441, 464

n: vermelding in een voetnoot